UBND phường Vĩnh Phúc Niêm yết công khai

Thực hiện Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoach chung xây dựng Thủ đô Hà Nội dến năm 2045 và tầm nhì đến năm 2065; Văn bản số 2008/VQH-NCĐTQT ngày 16/10/2023 của viện quy hoạch Hà Nội.
content:


Các đô thị vệ tinh trong tương lai.

Công Văn số 2106/UBND-QLĐT ngày 06/11/2023 của UBND quận Ba Đình về việc tiếp nhận và thực hiện niệm yết công khai hồ sơ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065.

Ngày 07/11/2023, UBND phường Vĩnh Phúc Công khai Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065 trên Trang thông tin điện tử phường Vĩnh Phúc và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa giải quyết thủ tục hành chính của phường (UBND phường Vĩnh Phúc - số 1 ngõ 465 Đội Cấn, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội).

UBND phường Vĩnh Phúc thực hiện việc Công khai để lấy ý kiến ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

 

BẢN VỄ QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Chi tiết bản quy hoạch xem tại đây

Tại đây:

 

 

THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Chi tiết bản thuyết minh xem tại đây:

Tại đây:

 

                                                                                                ***Cán bộ VHTT phường Vĩnh Phúc***

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 772
Số lượt truy cập: 200793