Thông báo tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Ngày 16/01, UBND phường Vĩnh Phúc ban hành Thông báo số 05/TB-UBND về việc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 924
Số lượt truy cập: 216359