Quận Ba Đình: Triển khai tra cứu, xác minh thông tin hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, đảm bảo chính xác, kịp thời; giảm thiểu những tác động tiêu cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, UBND quận chỉ đạo nhập thông tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để theo dõi trùng hưởng và cung cấp kết quả xác minh; không để chậm, muộn trả lời kết quả hỗ trợ cho người lao động đảm bảo đúng quy định
content:

Ngày 12/10, UBND quận ban hành văn bản số 2188/UBND-LĐTBXH về việc tra cứu, xác minh thông tin hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, để Công an phường cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND quận chỉ đạo các nội dung sau :

1. Giao các phòng liên quan trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh của Công an quận cơ quan chuyên môn tham mưu UBND quận thu hồi kinh phí cấp trùng cho đối tượng theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền các quy định của Trung ương, Thành phố đến toàn thể người dân về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy định chính sách hỗ trợ.

2. Giao UBND phường có trách nhiệm lập danh sách đề nghị hỗ trợ khó khăn của người lao động với đầy đủ thông tin theo mẫu để cung cấp cho Công an phường ngay trong ngày. Đồng thời, tiến hành thẩm định, xét duyệt theo quy định. Hội đồng xét duyệt đối chiếu, rà soát danh sách và các điều kiện báo cáo UBND quận phê duyệt danh sách hỗ trợ. Trong vòng ngày 01 ngày khi nhận được quyết định hỗ trợ của UBND quận, UBND phường cung cấp cho Công an phường để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Giao Công an phường: tiến hành xác minh và trả lời thông tin cho UBND phường về người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quản lý Ngay sau khi nhận được danh sách đề nghị hỗ trợ của UBND phường gửi sang, trong thời gian 01 ngày làm việc Công an phường phải; Trả lời thông tin cho UBND phường về người lao động không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quản lý trong thời gian 03 ngày làm việc. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định và danh sách người lao động được phê duyệt hỗ trợ do UBND phường gửi, Công an phường hoàn thành cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư. Các trường hợp thông tin người lao động có sai lệch Công an các phường phải kịp thời trao đổi UBND phường để kiểm tra, đối chiếu, không để chậm, muộn trả lời kết quả hỗ trợ cho người lao động.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tăng cường công tác giám sát quá trình thực hiện rà soát, kiểm tra, xác minh các nhóm người lao động theo phân công đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 492
Số lượt truy cập: 254541