Quận Ba Đình: Trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4/2022

Thực hiện Công văn số 1052/UBND-KGVX ngày 08/4/2022 của UBND thành phố, UBND quận Ba Đình ban hành văn bản số 567/UBND-GDĐT ngày 09/4/2022 và chỉ đạo khối trường Mầm non và các Trung tâm thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 13/4/2022 (Thứ tư).
content:

Trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho trẻ theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày theo nội dung của Công văn số 773/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 29/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND quận chỉ đạo các cơ sở giáo dục mần non và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học; xây dựng kế hoạch dạy học thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Theo đó, 100% các trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 489/HDLN-SGDDT-SYT ngàỵ 28/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực y tế, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của quận phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường; Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nhà trường chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp học, trường học.

UBND quận giao Phòng  Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Y Tế, Trung tâm Y tế quận và các nhà trường kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học; trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch dạy học thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch, bệnh COVID-19;

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 quận có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

 

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 394
Số lượt truy cập: 215211