Quận Ba Đình thành lập và tổ chức hoạt động Tuần tra nhân dân tại địa bàn cơ sở

Nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, từ đó phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, UBND quận Ba Đình chỉ đạo UBND 14 phường thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra nhân dân góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, ổn định cuộc sống của Nhân dân.
content:

Ngày 22/3/2022, UBND quận ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp và các phòng, ban, ngành về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, phát huy cả hệ thống chính trị duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phát động sâu rộng việc tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận, huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn cơ sở nói chung, trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói riêng từ đó phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

UBND quận giao Chủ tịch UBND các phường thành lập và tổ chức hoạt động Tuần tra nhân dân theo mô hình tuần tra ở từng Tổ dân phố gồm lực lượng Công an chính quy, bảo vệ dân phố, dân phòng, thanh niên, tự quản, quần chúng…). Theo đó, Tổ tuần tra nhân dân có nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các tầng lớp Nhân dân.

2. Tham gia hoà giải tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ trong nhân dâ; quản lý, giáo dục cảm hoá người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh; tham gia thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường…; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, kiên quyết bài trừ các thói hư tật xấu…

3. Phối hợp với lực lượng tuần tra nhân dân, kiểm soát tại địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, vùng giáp ranh; phối hợp lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tiến hành tuần tra đảm bảo ANTT tại cơ quan, doanh nghiệp…

Các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ an ninh trật tự,tuần tra Nhân dân tại cơ sở, góp phần ổn định cuộc sống của Nhân dân sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy định.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 490
Số lượt truy cập: 216404