Quận Ba Đình: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2023

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, UBND quận yêu cầu các đơn vị, UBND 14 phường lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Chú trọng tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân và doanh nghiệp…
content:

i thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Chú trọng tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân và doanh nghiệp…

Ngày Pháp luật năm nay có chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng Thành phố thông minh, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Ngày 15/9/2023, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; Qua đó thu hút sự tham gia, thực hiện của các cơ quan, tổ chức, Nhân dân trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày pháp luật trên địa bàn Quận thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả với các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề được dư luận quan tâm trên địa bàn Quận, trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

UBND quận Ba Đình yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình, điều kiện thực tế chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Triển khai các hoạt động hưởng ứng đẩy mạnh thông tin pháp luật, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoạt động thanh niên tình nguyện, giáo dục pháp luật ngoại khóa; lồng ghép trong các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, các phong trào thi đua, các cuộc vận động Trung ương, Thành phố và Quận phát động...

Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật với tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Phối hợp với Thành phố tổng kết Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn thành phố Hà Nội và tích cực tham gia Cuộc thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; Tổ chức sơ kế Cuộc thi “Tìm hiểu định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Quận; phối hợp với Thành phố tổng kết Cuộc thi theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố; Tổng kết, đánh giá, đề xuất Thành phố khen thưởng, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; Xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác PBGDPL phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của phòng, ngành, đơn vị.

Đồng thời, UBND quận cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, Hội Liên Hiệp phụ nữ Quận, Liên đoàn lao động Quận, Hội Cựu Chiến binh Quận phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật đến các tổ chức thành viên; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, phản biện xã hội, thi hành, bảo vệ pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho Nhân dân; Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động, phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai thực hiện; Đề nghị Hội Luật gia quận tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí và các hoạt động phù hợp, cần thiết khác cho người dân bằng hình thức phù hợp trong tuần cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn Quận.

 

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 791
Số lượt truy cập: 200808