Một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của UBND phường và sự tham gia của người dân theo quy định của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ngày 16/01, UBND phường Vĩnh Phúc ban hành Thông báo số 04/TB-UBND về Một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của UBND phường và sự tham gia của người dân theo quy định của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
content:

Xem chi tiết thông báo Tại đây

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 489
Số lượt truy cập: 216403