Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại văn bản số 383/TTg-CN ngày 26/3/2021, UBND thành phố Hà Nội đã giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 17/9/2021.
content:

 

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được phê duyệt năm 2011

Triển khai theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 491
Số lượt truy cập: 216413