Hà Nội dành nguồn lực thực hiện kịp thời các chính sách an sinh, xã hội

Sáng 5/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban quý 1 Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".
content:

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà, Phó trưởng Ban chỉ đạo. 

17/27 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Dân cho biết, quý 1/2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 3 đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU. Qua giám sát, các Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các sở ngành, địa phương và tầm quan trọng, tính nhân văn, ý nghĩa của Chương trình; đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ.

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy đã có 28/29 văn bản được ban hành (đạt 96,6% kế hoạch), trong đó có 5 Nghị quyết của HĐND TP, 23 quyết định, kế hoạch của UBND TP, trong quý 1/2024, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 13 văn bản liên quan đến Chương trình số 08-CTr/TU, trong đó có 1 Kế hoạch của Ban chỉ đạo, 12 quyết định, kế hoạch của UBND TP và các văn bản liên quan khác.

Về kết quả thực hiện 27 chỉ tiêu của Chương trình 08-CTr/TU, đến nay có 17/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch giai đoạn 2021-2025; có 3/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2024; có 5/27 chỉ tiêu dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2024. Hiện còn 2/27 chỉ tiêu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 0,03%, cơ bản không còn hộ nghèo; có 18/30 quận, huyện không còn hộ nghèo, có 5 quận không còn hộ cận nghèo. Tỷ lệ số giường bệnh/vạn dân đến quý 1/2024 đạt đạt 125,86% kế hoạch năm 2024 và đạt 121,67% mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ. Tương tự, số bác sỹ/vạn dân đạt 111,64% kế hoạch năm 2024 và đạt 108,67% mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ.

Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 105,6% kế hoạch năm 2024 và đạt 104,35% mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt đạt 101,12% kế hoạch năm 2024 và hoàn thành 100% mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ)...

Thành viên Ban chỉ đạo phát biểu tại chương trình.
Thành viên Ban chỉ đạo phát biểu tại chương trình.

Có 3 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2024 gồm: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí, xã hội; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

5 chỉ tiêu đang phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024 gồm giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; tuổi thọ bình quân; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

2 chỉ tiêu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện là tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đến quý 1/2024 đạt khoảng 85%; Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tham gia Chương trình sữa học đường chưa có tiêu chí, hướng dẫn đánh giá.

Đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội không có điểm dừng

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, thành phố luôn quan tâm, dành nguồn lực để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, đặc biệt là các chính sách đặc thù của thành phố góp phần đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Năm 2023 kinh phí ngân sách cấp thành phố bố trí 7.035,474 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên (bao gồm kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện). Ngoài ra kinh phí thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU còn được bố trí lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khác có liên quan của UBND TP.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: mức thu nhập của người dân vùng dân tộc thiểu số còn thấp so với bình quân chung toàn thành phố; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao hơn các địa phương khác. Chưa có chính sách đặc thù trong thu hút đầu tư đối với các dự án chợ dân sinh, chợ đầu mối; việc xã hội hóa trong phát triển các hạ tầng thương mại văn minh, hiện đại như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ … còn thiếu cơ chế chính sách khuyến khích.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu tại chương trình.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu tại chương trình.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận, làm rõ một số kết quả đạt được cũng như giải pháp khắc phục các chỉ tiêu còn khó thực hiện. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định, Chương trình được nhân dân đánh giá cao thông qua MTTQ và các đoàn thể xã hội. Chương trình đã quan tâm, tác động trực tiếp tới an sinh xã hội và quyền lợi của nhân dân được nhân dân ủng hộ, đồng hành. Đặc biệt trong thời gian Tết Nguyên đán đã thực hiện tốt công tác chăm lo, chế độ phúc lợi cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cần đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu để đảm bảo tiến độ theo mốc thời gian.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 08-CTr/TU đã đi vào trọng tâm, nêu được kết quả cụ thể, đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện báo cáo, cập nhật lại nội dung, số liệu cụ thể. Cùng với đó, đánh giá thêm phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới gắn với từng đầu việc để kiểm đếm, theo dõi tiến độ thực hiện; đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc.

Về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, vận động để các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, người dân cùng đồng thuận tham gia vì ngoài 27 chỉ tiêu còn rất nhiều việc làm để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Khi huy động được sự tham gia của nhiều lực lượng sẽ lan tỏa, tăng cường hiệu quả Chương trình.

"Quan điểm xuyên suốt là với các chỉ tiêu đã đạt thì tiếp tục thực hiện vì đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội không có điểm dừng, các đơn vị căn cứ kế hoạch đã xây dựng để thực hiện. Mặc dù chỉ tiêu tính bình quân toàn thành phố đạt nhưng với một số quận, huyện lại chưa cao (như tỷ lệ hỏa táng, chăm sóc sức khoẻ), vì vậy cần có giải pháp đẩy mạnh" - Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Lưu ý Sở Y tế tập trung triển khai chỉ tiêu quản lý sổ khám sức khỏe điện tử, Chủ tịch HĐND TP đề nghị xây dựng cơ chế chính sách để khám sức khỏe cho toàn dân. Rà soát đối tượng người dân chưa được khám sức khỏe để có số liệu cụ thể. Từ đó có cơ sở vận động, khuyến khích triển khai bao phủ việc khám sức khỏe, quản lý sức khoẻ cho người dân. Với nhiệm vụ triển khai các dự án bệnh viện, Sở Y tế phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư rà soát dự án khó khăn, vướng mắc để UBND TP tập trung tháo gỡ.

Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành rà soát cơ chế chính sách để tạo điều kiện thực hiện nâng cao phúc lợi xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt, các sở, ngành cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc theo sự phân công để hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1969
Số lượt truy cập: 234082