Trường hợp nào được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Theo luật sư, các trường hợp miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn.
content:

 

1.Trường hợp miễn gọi nghĩa vụ quân sự được quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 bao gồm:

-Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

-Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

-Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

-Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

-Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

2.Trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và được bổ sung bởi Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 bao gồm:

-Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

-Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

-Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

-Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

-Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

-Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

-Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

-Dân quân thường trực.

Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ nêu trên nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 943
Số lượt truy cập: 104674