Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn “tăng tốc” trong cải cách TTHC

Văn phòng Chính phủ nhận định, Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn “tăng tốc” trong cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ năm 2024 chính là phần việc để bứt phá. Từ tháng 2/2024, Hà Nội sẽ công khai chỉ số chỉ đạo điều hành các sở, ngành, địa phương.
content:

Từ tháng 2/2024 công khai chỉ số chỉ đạo điều hành các sở, ngành, địa phương

UBND TP. Hà Nội đã giới thiệu Dashboad (bảng điều khiển kỹ thuật số) hiển thị kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành của thành phố và việc thực hiện xử lý công việc toàn trình công việc trên môi trường điện tử của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, sảng điều khiển kỹ thuật số chỉ đạo điều hành sẽ được tích hợp trên ứng dụng "Công dân Thủ đô số" sẽ được thành phố triển khai trong năm 2024. Từ tháng 2, UBND TP. Hà Nội sẽ công bố công khai chỉ số chỉ đạo điều hành các sở, ngành quận huyện.

Đánh giá của UBND TP. Hà Nội cho thấy, năm 2023, Thành phố đã chủ động triển khai công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa liên thông kịp thời theo quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Đối với rà soát, đơn giản hóa TTHC, Văn phòng UBND Thành phố đã chủ trì phối hợp các Sở, ngành tập chung rà soát 706 thủ tục hành chính tại các lĩnh vực: Tư pháp, nội vụ, quy hoạch - kiến trúc, công thương, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, du lịch, lao động, thương binh và xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, văn hóa và thể thao… Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, đã, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố 15 Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa 211/706 thủ tục hành chính (đạt 29,8%).

Việc rà soát, việc đơn giản hóa đã giúp cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận TTHC toàn Thành phố là trên 4 triệu hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt tỷ lệ 99.74%; số hồ sơ giải quyết quá hạn có tỷ lệ 0.26%. Đây là tỷ lệ cao trong giải quyết TTHC đúng hạn, trước hạn của TP. Hà Nội.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND Thành phố đã ban hành 13 Quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình 445 TTHC được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, đã tích hợp 727 dịch vụ công trực tuyến một phần, 165 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số 1.191 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện (đạt 74,2%). Đang tích hợp, kiểm thử 214 dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thành phố đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 318 dịch vụ công toàn trình, trên 1.550 dịch vụ công một phần.

Từ ngày 02/01/2024, bộ phận Một cửa toàn thành phố tập chung số hóa hồ sơ TTHC đến trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Đến nay, các các tính năng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố đáp ứng yêu cầu kết nối Hệ thống quản lý văn bản Thành phố, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử. Tỷ lệ khai thác lại thông tin, dữ liệu số hóa là 213.883 hồ sơ (đạt 15,51%).

Trong việc rà soát, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố, đến nay đã ban hành 24 Quyết định, công bố 124 TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố. Chủ tịch Thành phố đã phê duyệt đơn giản hóa 28/124 TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố (đạt 22,6%).

Còn Đối với TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của Sở, ngành; cấp huyện, cấp xã: Toàn thành phố đã ban hành theo thẩm quyền 5.237 quy trình. Cụ thể, các sở, ban, ngành đã phê duyệt: 468 quy trình giải quyết công việc nội bộ; cấp huyện ban hành: 1.797 quy trình giải quyết công việc nội bộ; cấp xã ban hành: 2.962 quy trình giải quyết công việc nội bộ…

Triển khai 7 nhiệm vụ lớn để kiểm soát thủ tục hành chính

Ông Ngô Hải Phan, Cục Trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà Thủ đô đạt được trong cải cách TTHC. Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan, Văn phòng Chính phủ nhận định, Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn "tăng tốc" trong cải cách thủ tục hành chính. Nhiệm vụ trong năm 2024 của Hà Nội là bứt phá trong cải cách, tiếp tục công khai, minh bạch trong cải cách TTHC. .

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh TTHC phải: "nhanh, thuận lợi, người dân phải phấn khởi".

Năm 2024, toàn thành phố sẽ triển khai 7 nhiệm vụ lớn để kiểm soát thủ tục hành chính. Nhấn mạnh vai trò của người đứng đâu trong công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính. Vì vậy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP đặc biệt nhắc nhở những phần việc trọng tâm để bứt phá trong năm 2024 như: Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đảm bảo điều kiện để thực hiện (con người, điều kiện vật chất, kinh phí); các địa phương phải dựa trên đặc thù để có cách làm phù hợp, hiệu quả...

Các đơn vị cần tái cấu trúc giai đoạn 2 các thủ tục hành chính để đơn giản, dễ làm nhất, người dân làm được. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP cũng nêu rõ việc đảm bảo trang thiết bị; máy tính phải có, mạng phải tốt; chú trọng tập huấn cán bộ, công chức; áp dụng mô hình một cửa hiện đại tùy theo đặc thù địa phương.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1567
Số lượt truy cập: 254952