Danh mục TTHC và quy trình ISO thực hiện tại UBND phường Vĩnh Phúc

Ngày 19/9, UBND phường Vĩnh Phúc đã có báo cáo UBND quận về việc rà soát thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg tại UBND phường Vĩnh Phúc
content:

STT

Tên TTHC

Tên quy trình ISO tương ứng

Ký mã hiệu quy trình

Lần ban hành

Ngày ban hành

Ghi chú

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Xét tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

QT-01-TĐKT

3

05/01/2021

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND  xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Xét tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND  xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

QT-02-TĐKT

3

05/01/2021

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích đột xuất

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích đột xuất

QT-03-TĐKT

3

05/01/2021

4

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho gia đình

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho gia đình

QT-05-TĐKT

3

05/01/2021

5

Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

QT-04-TĐKT

3

05/01/2021

6

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

QT-TG-01

3

05/01/2021

7

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

QT-TG-02

3

05/01/2021

8

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT-TG-03

3

05/01/2021

9

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QT-TG-04

3

05/01/2021

10

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QT-TG-05

3

05/01/2021

11

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT-TG-06

3

05/01/2021

12

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

QT-TG-07

3

05/01/2021

13

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

QT-TG-08

3

05/01/2021

14

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT-TG-09

3

05/01/2021

15

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

QT-TG-10

3

05/01/2021

16

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

QT-01-GDĐT

4

01/04/2022

17

Thành lập nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

Thành lập nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

QT-02-GDĐT

4

01/04/2022

18

Cho phép nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục hoạt động giáo dục trở lại

Cho phép nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục hoạt động giáo dục trở lại

QT-03-GDĐT

4

01/04/2022

19

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

QT-04-GDĐT

4

01/04/2022

20

Giải thể nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Giải thể nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

QT-05-GDĐT

4

01/04/2022

21

Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Tiếp công dân tại cấp xã

QT-01-TT

4

01/04/2022

22

Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

QT-02-TT

4

01/04/2022

23

Giải quyết khiếu nại lần đầu

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

QT-03-TT

4

01/04/2022

24

Giải quyết tố cáo

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

QT-04-TT

4

01/04/2022

25

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công"

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công"

QT-01-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

26

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31/12/1994 trở về trước

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31/12/1994 trở về trước

QT-02-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

27

Cấp đổi Bằng "Tổ quốc ghi công"

Cấp đổi Bằng "Tổ quốc ghi công"

QT-03-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

28

Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"

Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"

QT-04-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

29

Cấp “Bằng Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh

Cấp “Bằng Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh

QT-05-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

30

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

QT-06-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

31

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

QT-07-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

32

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

QT-08-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

33

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không còn công tác trong quân đổi, công an

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không còn công tác trong quân đổi, công an

QT-09-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

34

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

QT-10-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

35

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị, phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do Thành phố quản lý

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị, phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do Thành phố quản lý

QT-11-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

36

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Thành phố quản lý

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Thành phố quản lý

QT-12-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

37

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ

QT-13-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

38

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng

QT-14-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

39

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

QT-15-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

40

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

QT-16-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

41

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

QT-17-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

42

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

QT-18-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

43

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

QT-19-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

44

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

QT-20-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

45

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

QT-21-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

46

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

QT-22-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

47

Giải quyết chế độ mai tang phí đối với Cựu chiến binh

Giải quyết chế độ mai tang phí đối với Cựu chiến binh

QT-23-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

48

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp

QT-24-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

49

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

QT-25-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

50

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-26-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

51

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

QT-27-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

52

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

QT-28-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

53

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

QT-29-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

54

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

QT-30-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

55

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

QT-31-32 LĐTBXH

1

01/09/2022

56

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

QT-01-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

57

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

QT-02-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

58

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

QT-03-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

59

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

QT-04-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

60

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

QT-05-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

61

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

QT-06-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

62

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

QT-07-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

63

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

QT-08-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

64

“Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”

“Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”

QT-09-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

65

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

QT-10-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

66

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

QT-11-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

67

“Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

“Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

QT-12-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

68

“Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”

“Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”

QT-13-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

69

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

QT-14-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

70

Chấm dứt việc chăm sóc, thay thế cho trẻ em

Chấm dứt việc chăm sóc, thay thế cho trẻ em

QT-15-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

71

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

QT-16-16-LĐTBXH

1

01/9/2022

72

Thăm viếng mộ Liệt sỹ

Thăm viếng mộ Liệt sỹ

QT-01-6-LĐTBXH

1

25/4/2023

73

Hỗ trợ chi phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất

Hỗ trợ chi phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất

QT-5-6-LĐTBXH

1

25/4/2023

74

“Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”

“Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”

QT-4-6-LĐTBXH

1

25/4/2023

75

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

QT-6-6-LĐTBXH

1

25/4/2023

76

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

QT01

4

25/4/2023

77

Đăng ký khai sinh

Đăng ký khai sinh

QT02

4

25/4/2023

78

Đăng ký kết hôn

Đăng ký kết hôn

QT03

4

25/4/2023

79

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT04

4

25/4/2023

80

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT05

4

25/4/2023

81

Đăng ký khai tử

Đăng ký khai tử

QT06

4

25/4/2023

82

Đăng ký khai sinh lưu động

Đăng ký khai sinh lưu động

QT07

4

25/4/2023

83

Đăng ký kết hôn lưu động

Đăng ký kết hôn lưu động

QT08

4

25/4/2023

84

Đăng ký khai tử lưu động

Đăng ký khai tử lưu động

QT09

4

25/4/2023

85

Đăng ký giám hộ

Đăng ký giám hộ

QT10

4

25/4/2023

86

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Đăng ký chấm dứt giám hộ

QT11

4

25/4/2023

87

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

QT12

4

25/4/2023

88

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

QT13

4

25/4/2023

89

Đăng ký lại khai sinh

Đăng ký lại khai sinh

QT14

4

25/4/2023

90

Đăng ký khai sinh cho người đã có
 hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Đăng ký khai sinh cho người đã có
 hồ sơ, giấy tờ cá nhân

QT15

4

25/4/2023

91

Đăng ký lại kết hôn

Đăng ký lại kết hôn

QT16

4

25/4/2023

92

Đăng ký lại khai tử

Đăng ký lại khai tử

QT17

4

25/4/2023

93

Cấp bản sao từ sổ gốc

Cấp bản sao từ sổ gốc

QT18

4

25/4/2023

94

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

QT19

4

25/4/2023

95

Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp điểm chỉ và người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp điểm chỉ và người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

QT20

4

25/4/2023

96

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

QT21

4

25/4/2023

97

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch

QT22

4

25/4/2023

98

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

QT23

4

25/4/2023

99

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

QT24

4

25/4/2023

100

Chứng thực di chúc

Chứng thực di chúc

QT25

4

25/4/2023

101

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

QT26

4

25/4/2023

102

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT27

4

25/4/2023

103

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

QT28

4

25/4/2023

104

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

QT29

4

25/4/2023

105

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

QT30

4

25/4/2023

106

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

QT31

4

25/4/2023

107

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

QT32

4

25/4/2023

108

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

QT33

4

25/4/2023

109

Công nhận hòa giải viên

Công nhận hòa giải viên

QT34

4

25/4/2023

110

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

QT35

4

25/4/2023

111

Thôi làm hòa giải viên

Thôi làm hòa giải viên

QT36

4

25/4/2023

112

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

QT37

4

25/4/2023

113

Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoăc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp quận)

Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoăc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp quận)

QT54

4

25/4/2023

114

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, trong thực hiện hoạt động hòa giải

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, trong thực hiện hoạt động hòa giải

QT53

4

25/4/2023

115

Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm

Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm

QT-07-VHTT

3

06/05/2021

116

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình Văn hoá

Xét tặng giấy khen Gia đình Văn hoá

QT-06-VHTT

3

06/05/2021

117

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

QT-01-VHTT

3

06/05/2021

118

Công nhận công lạc bộ thể thao cơ cở

Công nhận công lạc bộ thể thao cơ cở

QT-05-VHTT

3

06/05/2021

119

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Thành lập đối với thư viện cộng đồng

QT-02-VHTT

3

06/05/2021

120

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

QT-03-VHTT

3

06/05/2021

121

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

QT-04-VHTT

3

06/05/2021

122

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

QT-NN-01

3

01/4/2022

123

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

QT-NN-05

3

01/4/2022

124

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

QT-NN-06

3

01/4/2022

125

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

QT-NN-07

3

01/4/2022

126

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

QT-NN-08

1

01/04/2022

127

Đính chính giấy chứng nhận đã cấp

Đính chính giấy chứng nhận đã cấp

QT-01/ĐC

1

25/4/2023

128

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

QT-02/ĐC

1

25/4/2023

129

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

QT-03/ĐC

1

25/4/2023

130

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

QT-04/ĐC

1

25/4/2023

131

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

QT-05/ĐC

1

25/4/2023

132

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

QT-06/ĐC

1

25/4/2023

133

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (phối hợp)

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (phối hợp)

QT-TNMT-07

1

25/4/2023

134

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

QT-TNMT-01

1

25/4/2023

135

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

QT-TNMT-02

1

25/4/2023

136

Hòa giải tranh chấp đất đai

Hòa giải tranh chấp đất đai

QT-01/ĐC

1

01/4/2022

137

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

QT-01-YT

1

10/11/2022

138

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ

QT-02-YT

1

10/11/2022

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 731
Số lượt truy cập: 200747