Cụm thi đua số 1 Uỷ ban MTTQ Thành phố ký giao ước thi đua năm 2022

Ngày 22/02/2022, tại quận Ba Đình, Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gồm 6 quận Ba Đình, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Long Biên tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2022.
content:

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ thành phố đã đề nghị Ủy ban MTTQ các quận cần phát huy kết quả đã đạt được của năm 2021 phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua đã đề ra trong năm 2022; phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát, thực hành chống tham nhũng, thực hiện chính quyền đô thị; đổi mới phương thức hoạt động gắn với đặc thù của từng đơn vị, địa phương; lựa chọn cách thức triển khai thực hiện, chọn việc, chọn nội dung nhằm tạo điểm nhấn trong hoạt động; đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Năm 2022, theo Kế hoạch thi đua khen thưởng, Cụm thi đua số 1 MTTQ Thành phố tập trung vào việc nâng cao hiệu quả công tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, học tập, sáng tạo và tinh thần tự quản; củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát, phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường các hoạt động, phối hợp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước, MTTQ các cấp về đường lối chính sách đối ngoại, công tác ngoại giao nhân dân. Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống MTTQ Việt Nam Quận và cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị an toàn vững mạnh, đoàn kết, dân chủ.

 

UBMTTQ các quận đã cùng ký giáo ước thi đua 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ các quận đã cùng ký giao ước thi đua với 8 tiêu chí phấn đấu cụ thể, trong đó tập trung vào tiêu chí hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội giao; Triển khai, xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận ủy; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mức vận động của từng đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Cán bộ, công chức chấp hành nghiêm quy chế, quy định, kỷ cương; gương mẫu thực hiện chuẩn mực ứng xử, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, hiệu suất thời gian, phương tiện, thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 526
Số lượt truy cập: 254661