Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2024

Ngày 24/01, UBND quận Ba Đình đã ban hành Thông báo số 69/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
content:

Thực hiện Điều 48 Luật Đất đai 2013, Thông tư  29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình.

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã ban hành Thông báo số 69/TB-UBND ngày 24/01/2024 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình với những nội dung công bố công khai:

- Thông báo số 69/TB-UBND ngày 24/01/2024 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình

- Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình.

Thời gian công khai: Trong suốt kỳ Kế hoạch.

 

Nội dung chi tiết các văn bản:

1. Thông báo số 69/TB-UBND: Xem tại đây

2. Quyết định số 425/QĐ-UBND: Xem tại đây

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 548
Số lượt truy cập: 216435