Cách tính lương hưu khi bỏ lương cơ sở từ ngày 1/7/2024

content:

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Quốc hội quyết định, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, dự kiến từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tiền lương, trong đó sẽ bãi bỏ lương cơ sở hiện hành. Điều này có ảnh hưởng đến công thức, cách tính lương hưu không là thắc mắc của nhiều người dân.

Công thức tính lương hưu được áp dụng theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 7, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP như sau:

Lương hưu hằng tháng = Tỉ lệ hưởng hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng đối với lao động nam đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) là 45%. Sau đó, cứ thêm một năm đóng BHXH sẽ thêm 2%. 

Lao động nữ đóng đủ 15 năm BHXH là 45%, sau đó, cứ thêm một năm đóng BHXH sẽ tăng 2%. Mức hưởng tối đa là 75%.

Cách tính lương hưu khi bỏ lương cơ sở từ ngày 1/7/2024- Ảnh 1.

 

Công thức, cách tính lương hưu có thể sẽ không thay đổi khi bỏ lương cơ sở (Ảnh minh hoạ).

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần.

Như vậy, nếu thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27/NQ-TW từ ngày 1/7/2024 như dự kiến thì công thức, cách tính lương hưu có thể sẽ không thay đổi.

Tuy nhiên, Điều 56 và Điều 71, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc là bằng mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng, nên mức lương hưu thấp nhất là 1,8 triệu đồng/tháng.

Do vậy, khi bỏ lương cơ sở thì cần có hướng dẫn để xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 577
Số lượt truy cập: 253823