BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN ĐỊA BÀN DÂN CƯ SỐ 18 PHƯỜNG VĨNH PHÚC: LONG TRỌNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”

Tối ngày 2/11, địa bàn dân cư 18 phường Vĩnh Phúc tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân
content: