Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH quận đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng ưu đãi, giúp các hộ gia đình kịp thời khắc phục sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn quận.
content:

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy, UBND quận, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các phường, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các tổ chức Chính trị  - Xã hội, công tác tín dụng ưu đãi tiếp tục đạt được những kết quả nhất định. Các chương trình cho vay chính sách trên địa bàn đến 31/12/2021 đạt 274.791 triệu đồng, tạo điều kiện cho 4.119 khách được vay vốn. Nguồn vốn triển khai cho vay tại 04 chương trình tín dụng: cho vay giải quyết việc làm, học sinh – sinh viên, cho vay Nhà ở xã hội và cho vay doanh nghiệp trả lương người lao động để phục hồi sản xuất kinh doanh; Chất lượng nợ vay luôn được duy trì, không phát sinh nợ quá hạn từ năm 2016 đến nay; Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 47.768 triệu đồng, tăng 7.020 triệu đồng so với 31/12/2020; Hoạt động giao dịch lưu động của NHCSXH được triển khai hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ nhân dân tại địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận đã thống nhất 10 nhiệm vụ triển khai năm 2022 như sau:

1. Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 30-CT/TU và Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 01/12/2021 của Quận ủy Ba Đình về thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn.

Tham mưu Quận ủy, HĐND&UBND bổ sung vốn ủy thác để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người dân trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho NHCSXH quận nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

2. Tích cực triển khai tổ chức huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình vay vốn giải quyết việc làm và các đối tượng chính sách khác nhằm giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

3. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng tín dụng được UBND thành phố giao; Kịp thời giải ngân đảm bảo tiến độ, không để tồn đọng lãng phí vốn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giao tại mọi thời điểm, xử lý nợ đến hạn đúng quy định, không để nợ quá hạn phát sinh.

4. Tham mưu kiện toàn thành viên Ban đại diện khi có thay đổi về nhân sự để ổn định hoạt động; Xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT, các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác, chính quyền phường đối với hoạt động các tổ TK&VV và sử dụng vốn của các hộ vay  nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

5. Hội, đoàn thể, UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ dưới mọi hình thức, rà soát, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, nhân dân hiểu và tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng chính sách, không để xảy ra trường hợp hộ vay có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn mà không được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Đồng thời, cảnh báo tác hại của tín dụng đen đến đời sống gia đình cũng như trật tự an toàn xã hội để ngăn chặn, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn.

6. Hội đoàn thể  các cấp thực hiện việc ký kết và thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác theo quy định; Xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra năm 2022; Phối hợp triển khai các chương trình tín dụng; Củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò hoạt động của các Tổ TK&VV, phối hợp NHCSXH tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ ban quản lý tổ TK&VV đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

7. Tiếp tục phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ giao dịch lưu động tại các phường cũng như tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình giao dịch. Tạo điều kiện hơn nữa cho tổ giao dịch lưu động của NHCSXH tại trụ sở UBND phường, hỗ trợ công tác an ninh, không gian giao dịch phù hợp, vị trí treo và bảo quản các bảng biển.

8. Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, đặc biệt triển khai hiệu quả chương trình đối chiếu, phân loại nợ khách hàng vay vốn năm 2021 theo chỉ đạo tại văn bản số 2860/UBND-NHCS ngày 20/12/2021 của UBND quận Ba Đình.

9. Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc hoạt động tín dụng chính sách năm 2022.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 436
Số lượt truy cập: 254510