Hiển thị văn bản

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Thông tư 17/2023/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000
27/11/2023
Thông tư 17-2023-tt-btnmt_Signed_1701075917591.pdf
2 Công văn 371/QĐ - UBND Về việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2023
16/11/2023
Công văn document (9)_1700652807343.pdf
3 Công văn 2212/UBND - TCKH V/v triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm2050.
22/11/2023
Công văn document - 2023-11-20T144829.741_1700652695192.pdf
4 Công văn 2211/UBND V/v phối hợp khảo sát trực tuyến xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội.
20/11/2023
Công văn document - 2023-11-20T145120.206_1700652582281.pdf
5 Công văn 1976/UBND- TP Về việc cảnh báo rủi ro từ việc lập vi bằng mua bán diện tích sàn trong nhà ở riêng lẻ làm căn hộ ở
27/10/2023
Công văn cv-1976- thành phố_1698465211925.pdf
6 Công văn 1803/UBND -NV V/v tuyên truyền khảo sát trực tuyến sự Hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 Dịch vụ công
19/10/2023
Công văn Tuyen truyen khao sat 04 dich vu cong_1697704378027.pdf
7 Quyết định 333/QĐ-UBND Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015
18/10/2023
Quyết định QĐ công bố ISO T10_1697604915584.pdf
8 Quyết định 328/ QĐ - UBND QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của UBND phường Vĩnh Phúc
16/10/2023
Quyết định DOCUMENTS_1697448663141.docx
9 Công văn 76/NQ-CP Nghị quyết ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
04/10/2023
Công văn 76.signed_1696388670056.pdf
10 Quyết định 126/QĐ - UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thực hiện thu - chi các loại quỹ công phường Vĩnh Phúc năm 2022
06/02/2023
Quyết định 126_1695889125871.pdf
11 Quyết định 174/QĐ - UBND Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2023
13/04/2023
Quyết định 174_1695888886435.pdf
12 Quyết định 232/QĐ - UBND Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2023
08/06/2023
Quyết định 232_1695888619775.pdf
13 Quyết định 126/QĐ - UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thực hiện thu - chi các loại quỹ công phường Vĩnh Phúc năm 2022
06/02/2023
Quyết định 126_1695888540088.pdf
14 Quyết định 3881/QĐ - UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
20/12/2022
Quyết định 3881_1695888423425.pdf
15 Thông tư 10/2022/TT-BNV Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu
31/08/2023
Thông tư TT 10 quy định thời hạn bảo quản tài liệu_1693468401274.pdf
16 Công văn 01/KH - THHN Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024 của trường Tiểu học Hà Nội
10/05/2023
Công văn Bộ Công an THHN - Ke hoach tuyen sinh_1688373279610.pdf
17 Công văn 15/KH - THHHT Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 của Trường Tiểu Học Hoàng Hoa Thám
11/05/2023
Công văn Bộ Công an KH tuyển sinh TH Hoàng Hoa Thám_1688373132730.docx
18 Công văn 17/KH - MNSM Kế hoạch tuyển sinh vào Trường Mầm non Sao Mai năm học 2023 - 2024
11/05/2023
Công văn Bộ Công an MNSM- Kế hoạch tuyển sinh 23-24 ký chữ ký số_1688370548906.pdf
19 Quyết định 235/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
20/06/2023
Quyết định QĐ công bố ISO T6.2023_1687252035497.pdf
20 Công văn 03/TB - UBND Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ Quý I, II, III, IV năm 2023 của Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc
18/01/2023
Công văn Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc_1685702767850.pdf
content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 419
Số lượt truy cập: 178355