ĐẢNG ỦY – UBND – UBMTTQ PHƯỜNG VĨNH PHÚC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ TẾT TỚI CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, TRẺ EM HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

CHIỀU NGÀY 01/2/2024, ĐẢNG ỦY – UBND- UBMTTQ PHƯỜNG VĨNH PHÚC TỔ CHỨC TẶNG QUÀ TỚI CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, TRẺ EM HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024
content: